Copyright © 2008 - René Hoep
Copyright © 2008 - René Hoep
Copyright © 2008 - René Hoep
Alle (auteurs-)rechten op de inhoud van deze website, te weten alle
teksten, afbeeldingen, software of informatie in andere vorm, komen
toe aan R.R. Hoep. Informatie op deze internetsite, ongeacht de
verschijnings vorm, zoals teksten, afbeeldingen of software mag niet
worden gewijzigd, gereproduceerd, getransporteerd of gedistribueerd
zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van R.R. Hoep

Aansprakelijkheid :
Ondanks zorgvuldige inhoudelijke controle aanvaardt R.R. Hoep
geen aansprakelijkheid voor de inhoud, alsmede de inhoud van
externe links. Voor de inhoud van de sites waarnaar wordt verwezen
zijn uitsluitend de betreffende bedrijven aansprakelijk
Klik op provincie Friesland
om onze site te bezoeken.

Reitsje űs provinsje oan
om de side te besjen.

Push the red area on
the map to visit our site.
Bullguard Internet Security
- Flight Simulator Club Friesland -
Made for Internet Explorer

min. resolution 1280x768
" Sedert- januari 1997 "