Alle (auteurs-)rechten op de inhoud van deze website, te
weten alle teksten, afbeeldingen, software of informatie in
andere vorm, komen toe aan R.R. Hoep. Informatie op deze
internetsite, ongeacht de verschijnings vorm, zoals teksten,
afbeeldingen of software mag niet worden gewijzigd,
gereproduceerd, getransporteerd of gedistribueerd zonder
vooraf verkregen schriftelijke toestemming van R.R. Hoep
Copyright © 2008 - Renť Hoep
De SITE is ongeveer
10 minuten in onderhoud.

Wy bešrbeidzje no Żs
side.

SITE is approximately
10 minutes in progress.

Last Update : At this moment
Aansprakelijkheid :
Ondanks zorgvuldige inhoudelijke controle aanvaardt
R.R. Hoep geen aansprakelijkheid voor de inhoud van
externe links. Voor de inhoud van de sites waarnaar
wordt verwezen zijn uitsluitend de betreffende
bedrijven aanspra- kelijk
IN PROGRESS
IN ONDERHOUD
FSClub Friesland heet u van harte welkom