Alle (auteurs-)rechten op de inhoud van deze website, te
weten alle teksten, afbeeldingen, software of informatie in
andere vorm, komen toe aan R.R. Hoep. Informatie op deze
internetsite, ongeacht de verschijnings vorm, zoals teksten,
afbeeldingen of software mag niet worden gewijzigd,
gereproduceerd, getransporteerd of gedistribueerd zonder
vooraf verkregen schriftelijke toestemming van R.R. Hoep

Aansprakelijkheid :
Ondanks zorgvuldige inhoudelijke controle aanvaardt
R.R. Hoep geen aansprakelijkheid voor de inhoud van
externe links. Voor de inhoud van de sites waarnaar wordt
verwezen zijn uitsluitend de betreffende bedrijven aanspra-
kelijk
Copyright © 2008 - René Hoep
Last Update : new SITE
FSClub Friesland is verplaatst naar een andere provider
FSClub Friesland has been moved to a different provider
Please use the url